Siber Güvenlik

Analiz

Tespit

Çözüm

Raporlandırma

Günümüzde bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşması ile birlikte karşılaşılan en büyük tehlike siber güvenlik tehditleridir.

Forencrypt olarak, bu tehditlere karşı kurum ve kuruluşlara siber güvenlik hizmetleri sunmaktayız.

Zaafiyet Taraması
Forencrypt olarak Zafiyet taraması hizmetimiz ile bilişim sisteminizde varolan zaafiyetlerin tespitini, analiz edilmesini ve önem sırasına göre düzenlenmesini gerçekleştiriyoruz. Sisteme gelebilecek olası saldırıların gerçekleşmeden fark edilerek kabul edilebilir seviyeye indirgenmesini sağlamaktayız.
Sızma Testi
Forencrypt olarak Sızma testi hizmetimiz ile bilişim sistemlerinizdeki zaafiyetleri tespit ederek, söz konusu güvenlik açıklarınızın kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesini önlemek ve sisteminizi daha güvenli hale getirmek için güvenlik testleri gerçekleştiriyoruz.