Açık Rıza Metni

Sayın İlgili,

Firmamızla iletişime geçmek için doldurmakta olduğunuz iletişim formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

İletişim Formunda yer alan kişisel verileriniz;

  • Tarafınıza destek olmak adına detaylı bilgi almak,
  • Tarafınızla iletişime geçmek,
  • İş Başvurunuzu değerlendirip tarafınızla iletişime geçmek,
  • Staj Başvurunuzun değerlendirilip tarafınızla iletişime geçmek,
  • Eğitim talebiniz ile ilgili geri dönüş sağlamak,

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak https://www.forencrypt.com/aydinlatma-metni adresinde yayınlanan aydınlatma metnimizde belirtilen haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz,

Forencrypt Bilişim Teknoloji ÜRT. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Aşağıdaki bölümü onaylayarak, işbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi, Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesini serbest irademle onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.